Regulamin sklepu internetowego

Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.forcebike.pl jest firma:

FORCE BIKE Sp. z o.o.
ul Mikołowska 17
43-180 Orzesze
NIP: 635-185-41-04

Adres mailowy: info@forcebike.pl
Adres: FORCE BIKE, ul. Mikołowska 17, 43-180 Orzesze
Adres do korespondencji: FORCE BIKE, ul. Szkolna 83, 43-180 Orzesze
Adres reklamacje/zwrot: FORCE BIKE, ul. Szkolna 83, 43-180 Orzesze

Regulamin sklepu internetowego www.forcebike.pl

1. Sklep internetowy FORCE BIKE prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Wszystkie podane na stronie ceny są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
3. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT.
4. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki na terenie Polski. Klient ma do wyboru następujące formy przesyłki (możliwość wyboru formy przesyłki znajduję się w formularzu podczas składania zamówienia):

a) Paczka kurierska

– FEDEX przedpłata na konto lub płatność za pobraniem. Zamówienie do 500 zł – 15,90 zł

– INPOST przedpłata na konto lub płatność za pobraniem. Zamówienie do 500 zł – 15,50 zł

– wysyłka kurierem GRATIS dla zamówień powyżej 500 zł – 0 zł

b) odbiór osobisty w magazynie Force Bike ul. Szkolna 83, 43-180 Orzesze

c) Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest z klientem indywidualnie w zależności od wielkości paczki i kraju dostarczenia.

5. Dane konta do przedpłaty:
FORCE BIKE Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 17, 43-180 Orzesze
nr: 98 1020 2472 0000 6002 0595 8410 PKO

6. Czas realizacji zamówienia – w przypadku produktów dostępnych na stanie staramy się by produkty były wysłane w przeciągu max 24h, w przypadku produktów dostępnych na zamówienie czas oczekiwania podawany jest obok informacji o produkcie.
Przy ewentualnych zmianach terminu obsługa sklepu sklepu skontaktuję się z klientem mailowo, bądź telefonicznie.
7. W zgodzie z Ustawą z 2 marca 2000 roku zatytułowanej “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie FORCE BIKE bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. Produkt należy odesłać wraz z dołączonym do niego paragonem bądź fakturą. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w terminie do 7dni na wskazane przez klienta konto.
8. Wszystkie produkty sprzedawane przez sklep objęte są 24 miesięczną gwarancją (lub dłuższą gdy producent przewidział taką możliwość).
9. Reklamacja – w przypadku reklamacji prosimy o podanie opisu wady oraz adres na który ma być odesłany towar, a także numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby reklamującej towar. Przed odesłaniem produktu zalecamy telefoniczny, bądź mailowy kontakt ze sklepem – nasi pracownicy doradzą w jaki sposób najlepiej odesłać i zabezpieczyć do przesyłki produkt.
Koszty odesłania reklamowanego produktu, sklep FORCE BIKE zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę. Wszelkie reklamacje rozpatrywane w terminie do 14 dni od ich wpłynięcia.
Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub w razie niemożliwości naprawy wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu nieprodukowania już danego modelu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru o adekwatnej do reklamowanego produktu jakości i cenie.
W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona klient może zwrócić się do Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej , których wykaz dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl
10. Składając zamówienie w sklepie internetowym www.forcebike.pl Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie związanym z realizacją zamówień. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówień. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z wspomnianą ustawą, Klienci sklepu internetowego FORCE BIKE mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania jak również żądania usunięcia.

11. Ochrona prywatności i zasady przetwarzania danych

11.1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu zapewnienia prawdłowości obsługi zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

11.2. Rejestracja oraz założenie konta na stronie Sklepu przez Klienta oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z regulacjami prawnymi RODO.

Oferta i informacje handlowe znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.

Dane osobowe Sklep otrzymuje od Klienta podczas skłania zamówienia oraz w związku z przeprowadzanymi transakcjami i korenspondencją.

11.5 W celu poprawnego wykonania usługi Sklep może wymagać od Klienta następujących danych niezbędnych do realizjacji i prawidłowej obsługi zamówień:

osoba fizyczna: Imię, Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe do wysyłki, numer konta bankowego, adres IP,

firma: Imię i Nazwisko osoby zamawiającej, pełna nazwa firmy, NIP, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe do wysyłki, numer konta bankowego, dane osoby upoważnionej do kontaktu, adres IP.

Podczas zakładania nowego konta przez Klienta w Sklepie forcebike.pl, wymagane jest dodatkowe podanie hasło dostępu do konta – administratorem konta jest Sklep. Klient podaje swoje dane na zasadach dobrowolności.
Nie podanie przez Klienta danych niezbędnych do zapewnienia prawidłowości realizacji zamówienia – spowoduje odmowę jego realizacji zgodnie z Regulaminem Sklepu.

Sklep może wymagać od Klienta podania innych danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania zamówienia zgodnie z prawem (np. ze względów rachunkowych).

Klient odpowiada za podanie nieprawdzinych danych osobowych.

11.6. Dane Klientów Sklepu, w ramach naszych usług, przetwarzane są w oparciu o podstawy prawne przewidziane przez RODO i w celach przewidzianych przez podstawy prawne RODO.

11.7. Dane Klientów Sklepu są chronione zgodnie z RODO. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, przenoszenia, wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania, bądź wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania. Zgodnie z RODO respektujemy prawo Klienta do usunięcia danych (zapomnienia).

11.8. Dane naszych Klientów Sklepu przetwarzane są do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

– w przypadku udzielenia zgody – do momentu wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania, bądź wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania, cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze Strony Klienta ograniczających tę zgodę,

– w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy przez czas jej wykonywania, m.in. w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, wykonania obowiązków prawnych

w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora lub podstawy związane z realizacją obowiązków prawnych – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Dane nie są przechowywane bezterminowo.
Sklep przetwarza i przechowuje dane tylko w takim celu i obszarze, w jakim zostały zebrane oraz otrzymane przez Klienta.

11.9. Klient ma prawo zmienić nieaktualne lub błędne dane po zalogowaniu się na strone Sklepu lub w oparciu o korespondencję ze Sklepem.

11.10. Klient ma prawo do usunięcia przez Sklep konta, danych powstałych w związku z realizacją zamówienia oraz wszelkiej korespondencji z zastrzeżeniem zachowania okresu przechowania danych zgodnie z 11.8.

Dane zostaną usunięte w oparciu o wyrażoną na piśmie prośbę Klienta przekazaną na adres mailowy Sklepu: info@force-bike.pl lub przesłaną pocztą na adres: ul. Centralna 235, 43-180 Orzesze

11.11. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sklepu świadczącym usługi:

techniczne m.in. odpowiedzialnych za działanie systemu internetowego, przechowywanie danych, utrzymanie systemów informatycznych,

księgowe i rachunkowe,

marketingowe, doradcze i konsultacyjne,

firmy kurierskie, przewozowe

Współpraca i przekazywanie danych jest realizowana w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowości realizacji zamówień oraz rozliczeń z instytucjami publicznymi (np. Urząd Skarbowy).

Przekazanie danych osobowych następuje na podstawie umów zawartych pomiędzy Sklepem a podmiotami trzecimi w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowości realizacji zamówień przy zachowaniu bezpieczeństwa przekazywania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO.

12. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.
13. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.forcebike.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
14. Informacje znajdujące się na stronach sklepu internetowego www.forcebike.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (zgodnie z art. 71 k.c.).
15. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do naszego sklepu i hurtowni:

FORCE BIKE Sp. z o.o.
Szkolna 83, 43-180 Orzesze

Hurt: 533 997 152
Detal: 530 293 447

info@forcebike.pl

  Formularz kontaktowy
  TWOJE IMIĘ *
  TWÓJ E-MAIL *
  TWÓJ TELEFON
  TWOJA WIADOMOŚĆ *

  Informacja o Administratorze - Więcej >

  0